Kvake, brave, cilindri, katanci, L profili, nosači polica, okov i dr.